Điện thoại liên hệ

02373 7138 699

ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN CHO CÔNG DÂN

Thông tin cá nhân
  
Chú ý: Công dân sử dụng số CMND hoặc hộ chiếu để đăng nhập phần mềm dịch vụ công